Balkan Energy Retreat Program

Aleksandra Velimirović Janakievski

Šta je ovaj koncept?

Balkan Energy Retreat Concept je program ličnog i kolektivnog isceljenja koji se bazira na povezivanju sa balkanskim podnebljem. Program se fokusira na dubokom razumevanje veze između pojedinca i njegovog porekla, te oslobađanje od tereta prošlosti kroz unutrašnji preobražaj.

Kako sam došla na ideju da to pokrenem?

Ideja je proizašla iz duboke spoznaje da je povezanost sa korenima ključna za lični rast i kolektivno isceljenje na Balkanu. Osećam odgovornost da pomognem ljudima da se oslobode težine prošlosti i postignu duhovnu ravnotežu, nudeći im alate i podršku kroz Balkan Energy Retreat Concept.

Koja je svrha ovog koncepta?

Svrha Balkan Energy Retreat Concepta je da podstakne pojedinca na unutrašnji preobražaj i oslobađanje najviših potencijala. Želim da inspirišem ljude na Balkanu da prepoznaju svoje veze sa podnebljem, isceljuju sebe i doprinesu pozitivnoj promeni u energiji regiona.

Koje vrednosti promoviše?

Koncept ističe vrednosti povezane sa unutrašnjim blagostanjem, kao što su samoprihvatanje, hrabrost, ljubav, autentičnost i mudrost. Takođe, naglašava važnost veze sa balkanskim korenima, podstičući učesnike da cene svoje poreklo i doprinesu pozitivnoj transformaciji podneblja.

Koje benefite pruža?

Balkan Energy Retreat Concept donosi pre svega zdravu vezu sa svojim korenima, uključujući razvoj vitalnosti, izdržljivosti i unutrašnjeg sklada. Učesnici imaju priliku da se oslobode tereta prošlosti, žive najbolju verziju sebe i dostignu autentičnost. Kroz različite module programa, poput Poziva, Moj zakonik, Priča za isceljenje i ličnih konsultacija, koncept podržava pojedince na putu ličnog buđenja i doprinosi kolektivnom isceljenju Balkana.

Zakažite konsultaciju

Tu smo za vas ako imate bilo kakva pitanja