Raskini obrasce koji te sputavaju i živi život po svojoj meri.

 

Aleksandra Velimirović Janakievski

SPIRITUAL MENTOR
Balkan Retreat

Balkan Energy Retreat Concept

Svako od nas je došao na ovaj svet da bi iscelio šta ima da se isceli i probudio svoje potencijale i svrhu.

Radeći dugo na sebi prošla sam kroz svoj ciklus samoizgradnje a kruna tog unutrašnjeg  putovanja je Balkan Energy Retreat, koncept u kome otkrivamo kako da raskinemo lične i nasleđene obrasce koji nas sputavaju i živimo život po svojoj meri. 

Od Balkanske ruže do zlatne jabuke

Zamisli da u kratkom roku možeš da se oslobodiš svega što te je ograničavalo, probudiš svoje najviše potencijale, dobiješ ključ koji otvara svaku bravu!

Lične konsultacije

Naučite kako da zaobiđete prepreke koje vam postavljaju stare, nezalečene povrede i nasleđeni strahovi i osnažite svoje novo Biće, spremno da živi i ostvaruje najbolju verziju stvarnosti.

Retreat Gorska Vila

Najvrednije što smo dobili jesu vreme i energija. Retreat je deo procesa ličnog rasta i obnavljanja energije kroz povezivanje sa energijom tla, iskonskim znanjima i veštinama žena Balkana.

Aleksandra Velimirović Janakievski

SPIRITUAL MENTOR

„Raskini obrasce koji te sputavaju i živi život po sopstvenoj meri“

Ako bih morala ceo svoj život i filozofiju da stavim u jednu rečenicu to bi bila ova.

Na kraju se sve svodi na to da otkrijemo svoje istinsko biće, bolje reći da se SAMOOTKRIJEMO i tek iz tog stanja istinitosti i iskrenosti u prihvatanju sebe možemo postaviti svoje mere, šta je ono što nas raduje, čemu težimo, šta nam donosi ispunjenje i zadovoljstvo, šta jesu a šta nisu naša interesovanja i načini samoaktualizacije.

Da bismo došli do te tačke potrebno je da prepoznamo gde se kriju izazovi i koje su nagrade koje osvajamo, bilo da ih prevazilazimo ili ih puštamo da nas nadilaze.

Ali je moćno. I trajno. Za one koji se opredele, ja sam tu, da vas na tom putu vodim i podržavam. Jer sam i sama prošla njim.

Drugi o meni

[sp_testimonial id="1373"]

Radionice i predavanja

16. oktobar 2020.

Ciklus "Priče za isceljenje"

Da li vam je poznat osećaj da vas neka nevidljiva sila drži u mestu, da se stvarnost opire vašim željama i pokušajima da je promenite, da se nekako uvek vratite u istu tačku iz koje ste krenuli?

Ako je odgovor DA, onda ste na pravom mestu.

Ciklus “Priče za isceljenje” počinje 16. oktobra, traje 6 nedelja i sadrži 5 potpuno transformativnih susreta preko Zoom-a.